TALTEÜLLFOTOGRAFIES DE TALTEÜLL


Església Sant Pere de Talteüll

Descripció

És tracta d'un singular edifici de la darreria del segle XI, format per dues naus paral·leles cobertes amb volta de canó, reforçades per un arc toral i separades entre elles per dos arcs formers que arrenquen de pilars rectangulars adossats als murs. Les naus són capçades per sengles absis semicirculars que es comuniquen amb les respectives naus per mitjà d'un arc preabsidal. Entre les naus i els absis s'obren, en els murs nord i sud, els brassos d'un transsepte molt allargat, cobert amb volta de canó. Una finestra de doble esqueixada centra cadascun dels dos absis i , de manera simètrica, n'hi ha un altra al mur oest de cada nau. La porta d'accés situada a la façana est del braç sud del transsepte, consta d'un gran arc de mig punt adovellat. La portada original(l'actual data de segle XV o XVI), s'obre al braç nord del transsepte. Pica baptismal de pedra d'1m d'alçada aproximadament. Presenta un peu de dos cossos llisos separats per estrangulacions amb decoracions en forma d'anells. El vas presenta una decoració amb gallons allargassats a manera de pètals que neixen de la base.

Notícies històriques

La primera referència documental referent a aquesta antiga parròquia data del 1065, procedent d'una deixa testamental. El 1075 el comte urgellenc Ermengol IV féu donació a la canònica de Santa Maria de Solsona de l'església de Talteüll. Dos anys més tard l'església fou consagrada pel bisbe Amat d'Oloron. Sant Pere de Talteüll va romandre al bisbat d'Urgell fins a la creació de la diòcesi de Solsona a la darreria del segle XVI. A la darreria del segle XIX el bisbe de Solsona va convertir Talteüll en sufragània de Sant Salvador de Massoteres, amb la qual cosa perdé el seu rang parroquial.

CATALUNYA MEDIEVAL


 Les ruïnes del castell de Talteüll, conegut popularment com la torre dels Moros


Historia del Castell de Talteüll